Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de Astronoff Nieuws website (de “Website”). Door gebruik te maken van deze Website, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de Website begint te gebruiken.

1. Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Website, verklaart u dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en dat u zich eraan zult houden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze Website.

2. Toegestaan Gebruik

U mag deze Website alleen gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de Website niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op enige toepasselijke wetgeving of regelgeving, of die de rechten van Astronoff Nieuws of derden schendt.

3. Intellectuele Eigendom

De inhoud op deze Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, audiofragmenten, video’s, compilaties en software, is eigendom van Astronoff Nieuws en wordt beschermd door auteursrechtelijke en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van deze Website alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud te kopiëren, verspreiden, wijzigen, verveelvoudigen, publiceren, uit te voeren, over te dragen, te verkopen of afgeleide werken ervan te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Astronoff Nieuws.

4. Externe Links

Deze Website kan links naar andere websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend ter referentie verstrekt en Astronoff Nieuws is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden. Het volgen van externe links naar andere websites is op eigen risico.

5. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Astronoff Nieuws behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Door gebruik te blijven maken van deze Website na eventuele wijzigingen, geeft u aan akkoord te gaan met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

6. Beëindiging

Astronoff Nieuws behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Website op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

7. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. U stemt ermee in dat eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

8. Contact

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met Astronoff Nieuws via het contactformulier op de Website.